LEDENDE PRINSIPPER FOR KOMMERSIELLE FORHOLD

Ferrero-gruppens Forretningsmessige retningslinjer, som ble vedtatt i mai 2011, ble offentliggjort første gang i den andre CSR-rapporten i juni 2011, og siden 2013 har de vært delt med alle interessenter i verdikjeden.

Retningslinjene bygger på Ferreros prinsipper, samsvarer med gruppens Etiske retningslinjer og definerer Ferreros praksis på følgende områder:
1. Høy standard på produktkvalitet og -sikkerhet;
2. Overholdelse av menneskerettigheter;
3. Miljøvern og bærekraft;
4. Arbeidsmiljø;
5. Forretningsintegritet.

ABCDE-PLAN

I tillegg fortsatte vi å ta inn kontraktsvilkåret om å erkjenne og akseptere retningslinjene i de nye kontraktene som ble undertegnet i 2013/2014, spesielt på områder knyttet til produksjonen av KINDER®-leker og den utplasserte produksjonen (produksjonsavtaler).

Retningslinjene inngår i en delingsplan vi kaller ABCDE (A Business Code Dialogue Engagement / Engasjement for dialog om forretningsmessige retningslinjer).