VERDIBASERTE HANDLINGER

Med solid forankring i vår fortid bekrefter disse Etiske retningslinjer at våre avgjørelser og handlinger er basert på våre verdier.

Vårt mål med disse Etiske retningslinjene er å begrense all eventuell usikkerhet vedrørende atferd og samtidig gi enhver som arbeider i vårt selskap en forståelse av våre underliggende verdier.

I dag er det, mer enn noensinne, avgjørende å bekrefte vår etiske visjon og meddele våre prinsipper, verdier og vårt ansvar klart og tydelig. Disse prinsippene styrer vår atferd i forhold til markedet, spesielt forbrukeren, nærområdene vi er virksomme i, menneskene som arbeider sammen med oss og enhver interessent som er involvert i selskapet.

TILPASSING AV FREMTIDIG ATFERD

Vi kan bare skape en solid fremtid med felles innsats og engasjement. Vi må alle samarbeide og løpende utfordre hverandre og oss selv i vårt arbeid.
For alle forbindelser som investerer tid, ferdigheter og idéer fortjener anerkjennelse for deres arbeid, og derfor bekrefter vi i dag på nytt prinsippene og verdiene som har garantert vår fremgang til nå.

Vi må ikke glemme at en gruppe som vår, som har gjennomgått en usedvanlig ekspansjon på verdensbasis, krever en hårfin indre balanse mellom motsetningene denne veksten kan medføre: frihet kontra regler, kreativitet kontra ansvarlighet og individuelt initiativ kontra kollektivt vern.

I denne sammenhengen representerer disse Forretningsmessige retningslinjene ikke bare en anledning til å formalisere veletablert overlegenhet, men også lage en veiledning, et ""kompass"" som styrer kompleksiteten ved vår fremtidige atferd både internt og eksternt.