ANSVARLIG KOMMUNIKASJON FOR INFORMERTE VALG

Stadig større oppmerksomhet på verdensbasis rundt kosthold, ernæring og fysisk aktivitet har stor betydning for det internasjonale mat- og drikkevarefellesskapet, som Ferrero er en del av.

Ansvarlig kommersiell kommunikasjon kan hjelpe forbrukerne til å ta hensiktsmessige valg når det gjelder matvareproduktene de kjøper og konsumerer, som del av en sunn og aktiv livsstil. Bransjen kan spille en viktig rolle ved å formidle kommersiell kommunikasjon som samsvarer med prinsippene for god ernæring, balansert kosthold, fysisk aktivitet og personlige valg.

International Food & Beverage Alliance

Som medlem av International Food & Beverage Alliance (IFBA), er vi sammen med andre ledende matvareselskaper forpliktet til å følge rammeverket for ansvarlig markedsføring av mat- og drikkevarer (”Framework for responsible food and beverage marketing communications”) vedtatt av Det internasjonale Handelskammeret (ICC), samt relevante regionale og nasjonale selvregulerende prinsipper.

World Federation of Advertisers

Ferrero er også medlem av World Federation of Advertisers (WFA), en internasjonal organisasjon som fremmer god og effektiv praksis når det gjelder ansvarlig annonsering.

Vi er av den oppfatning at effektiv selvregulering tjener forbrukernes interesser ved å bedrive sannferdig og presis kommunikasjon. Vi anerkjenner også behovet for å følge opp dette og rette opp annonsering som ikke samsvarer med disse forpliktelsene.

EU Pledge

I EU er Ferrero en av grunnleggerne av EU Pledge og forplikter seg til å unngå produktmarkedsføring rettet mot barn under 13 år. Med EU Pledge kan enkeltpersoner og organisasjoner varsle om mulige tilfeller av manglende overholdelse av medlemmers forpliktelser når det gjelder deres kommersielle kommunikasjon. Det er mer informasjon å finne her.Klikk her for å laste ned den komplette versjonen av dokumentet "Ferrero Annonserings- og markedsføringsprinsipper".