Firmahjemmesider

Ferrero-konsernet har tilstedeværelse i Italia og rundt om i verden med et nettverk av hjemmesider om dets aktivitet, produkter og samfunnsansvar.
På hver av disse hjemmesidene forplikter Ferrero seg til bevisst og transparent kommunikasjon. Det er en forpliktelse overfor forbrukerne, som alltid står sentralt i konsernets aktiviteter.
Som en global industriaktør har Ferrero stor tro på at en effektiv egenkontroll av kommersiell kommunikasjon gir et verdifullt rammeverk for å kunne tjene forbrukerens interesser av å motta sannferdig og presis informasjon. Derfor tar Ferrero del i ”EU Pledge”-initiativet, som fremmer en ansvarlig tilnærming i matvareannonsering overfor barn under 12 år på TV og i trykte medier, samt på Internett. Når det gjelder hjemmesideovervåking, er i alt 250 nettsteder kontrollert i år, og den samlede samsvarsgraden var 95 %.

BEST LOVED BRANDS

HJEMMESIDER