Respektere og fremme menneskerettigheter

Omsorg for menneskene som arbeider for og med Ferrero er dypt rotfestet i våre verdier som en familiebedrift. Respekt for menneskerettighetene til hver enkelt i vårt foretak og samfunnene der vi har virksomhet har alltid vært vesentlig for oss. Vi har forpliktet oss til å respektere og fremme menneskerettigheter samt forebygge og dempe eventuelle ugunstige effekter av vår virksomhet gjennom en granskningsbasert tilnærming til menneskerettighetene. Vår tilnærming er i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, Verdenserklæringen om menneskerettighetene og ILOs erklæring om fundamentale prinsipper og arbeidsrettigheter.

FERREROS MENNESKERETTIGHETSERKLÆRING

Ettersom menneskerettighetsspørsmål er omfattende og komplekse og krever en allsidig tilnærming, har vi identifisert ti nøkkelområder der vi prioriterer vår innsats på tvers av vår verdikjede. Ferreros Menneskerettighetserklæring skisserer våre menneskerettighetsprinsipper for disse nøkkelområdene. Den understreker også vår tilnærming til implementering og samhandling med alle våre ansatte og forretningspartnere og alle relevante interessenter hva angår vår Menneskerettighetserklæring og dens prinsipper. Ferreros Menneskerettighetserklæring bygger på våre Etiske regler, som skisserer vår etiske visjon, prinsipper, verdier og ansvar som selskap. For å få vite mer om hvordan Ferrero samhandler med alle sine forretningspartnere, viser vi til våre Forretningsetiske retningslinjer, som skisserer Ferreros retningslinjer for ansvarlig forretningspraksis, og Ferreros leverandørprinsipper, som fremhever våre forventninger til ansvarlige innkjøp for alle våre leverandører.

FERREROS MENNESKERETTIGHETSRAPPORT

For å øke transparensen i våre initiativ og handlinger for å fremme menneskerettigheter i vår virksomhet og i vår forsyningskjede, har vi arbeidet med vår første Menneskerettighetsrapport. Rapporten er bygd opp rundt våre 10 hovedpoenger oppført i vår Menneskerettighetserklæring, tilpasset FNs veiledende prinsipper for rapporteringsrammer.