VÅR FORPLIKTELSE TIL BÆREKRAFTIG KAKAOINNKJØP

Kakaocharteret viser vår visjon for en virkelig bærekraftig kakaoindustri som, med løpende forbedring, er bra for menneskene og naturen og skaper verdi for alle. Charteret skisser våre langsiktige forpliktelser, med spesifikke mål for midten av perioden (2023).

Vi inviterer deg til å lese vårt Ferrero Kakaocharter for å få vite mer om våre forpliktelser og krav basert på fire bærebjelker som skal forklare hva som er avgjørende for Ferrero, ledsaget av spesifikke prosjekter med utvalgte prioriteringer og initiativ: Bærekraftig levebrød, Menneskerettigheter og sosial praksis, Miljøvern, Sporbarhet, Risikovurdering og Transparens.