VÅR FORPLIKTELSE TIL BÆREKRAFTIG PALMEOLJEINNKJØP

I juni 2021 oppdaterte Ferrero sitt Palmeoljecharter som opprinnelig ble offentliggjort i 2013. Det nye Charteret skisserer vår ambisjon om å oppnå en palmeoljeindustri som er bra både for mennesker og naturen ved å ta for oss utfordringer med tiltak som engasjerer leverandører og som går lenger enn til høye sertifiseringsstandarder. Charteret er utviklet på bakgrunn av selskapets løpende læringsreise og innsikt gjennom nært samarbeid med interessenter på ethvert nivå, fra leverandører via ikke-statlige organisasjoner til akademiske partnere.

Vi inviterer dere til å lese vårt Ferrero Palmeoljecharter for å få vite mer om våre forpliktelser og krav basert på tre strategiske områder identifisert som kritiske i en industri der miljø- og samfunnsproblemer ofte er dypt rotfestet, komplekse og forbundet med hverandre: Menneskerettigheter og sosial praksis, Miljøvern & Bærekraft og Leverandørtransparens.