Kjerneverdiene

Gruppens vedvarende engasjement

LOJALITET OG TILLIT

Vårt konstante fokus på forbrukernes behov ligger i grunnlaget for selskapets prinsipper, basert på maksimal transparens og den ypperste kvalitet.

Vår lojalitet overfor kundene og den tilliten de viser våre produkter med sine daglige kjøp ligger i bunnen for det langvarige forholdet vi har til dem.

Selskapets praksis bygger på gjensidig tillit blant kolleger, sterkt engasjement og fullstendig transparens overfor gruppen og overfor alle interessenter vi har å gjøre med daglig.

RESPEKT OG ANSVAR

På bakgrunn av vår respekt for prinsippet for likebehandling bidrar vi til den faglige og personlige utviklingen av våre ansatte. Dette styrker også våre sterke bånd til lokalsamfunnet der vi driver vår virksomhet.

Vi har forpliktet oss til å unngå enhver form for diskriminering i vår behandling avsatte, i alle selskapene i gruppen, helt fra ansettelsesforholdets start. Hovedformålet med vår ansettelsesstrategi er å etablere varige forhold, inspirert av prinsippene for faglig vekst og anerkjennelse av dyktighet og kvalifikasjoner.

Vi garanterer våre ansatte fri organisasjonsrett, og vi anerkjenner fagforeningers rolle i avtalesammenheng.
Helsevern og respekt for miljøet er viktige elementer i vår driftspraksis. Vi driver våre anlegg ved å bruke bærekraftige ressurser, som vann, energi, råvarer og andre materialer, herunder bruk av fornybare ressurser. Vi etterstreber å redusere vår innvirkning på miljøet på alle måter, spesielt ved å redusere utslipp, eliminere avfall og riktig behandling av avfallsprodukter.

Vi støtter vernet av menneskeverd og har absolutt og ubetinget respekt for menneskerettighetene over alt der Ferrero-gruppens selskaper driver virksomhet.
Vi støtter kampen mot barnearbeid og tvangsarbeid der vi har innflytelse og innenfor vår samlede produksjonskjede, gjennom spesifikke juridiske tiltak og i nært samarbeid med de ulike lokalsamfunnene.

INTEGRITET OG NØKTERNHET

Vår kommunikasjon med forbrukerne, inklusive annonsering, respekterer verdiene som gjelder menneskeverd, familie og barn, i tråd med våre moralske og etiske prinsipper. De bygger på å gi råd om riktig bruk av våre produkter og er inspirert av å fremme en sunn livsstil.

Vårt holdningsskapende arbeid i forhold til internasjonale, nasjonale og lokale institusjoner bygger på solid vitenskapelig kunnskap og er alltid inspirert av intellektuell og atferdsmessig integritet samt transparens.

LIDENSKAP FOR KVALITET, FORSKNING OG INNOVASJON

Det er vårt mål å skape unike produkter, utvikle innovative forsknings- og produksjonsprosesser samt utnytte våre egne teknologier. For oss er aspektene som gjør denne reisen interessant lidenskapen for forskning, ønsket om å rive ned tidligere paradigmer og utforske nye steder som ligger langt utenfor tradisjonelle begrensede disipliner.

Vi følger etablerte kvalitets- og sporbarhetsprosedyrer for å bevare de sensoriske og ernæringsmessige egenskapene ved våre råvarer.

Et grunnleggende element i vår fremgang er det omhyggelige valget av råvarer av høyeste kvalitet, utvalgt helt i samsvar med strenge etiske normer vedrørende deres opprinnelse, innhøsting og produksjon.

Det rettes stadig mer internasjonal oppmerksomhet mot temaer som ernæring og fysisk aktivitet, og vi konsentrerer vår forskningsstrategi og våre produksjonsinvesteringer om å lage produkter av høy kvalitet, omhyggelig utviklet når det gjelder deres ernæringsverdi og porsjonering, slik at de kan inngå i et balansert kosthold, med spesiell vekt på behovene til barn og familier.

ENTREPRENØRSKAP

Dette entreprenørskapet kan koples til ordet ""initiativ"", en verdi som i seg selv innbefatter begrepene foretaksomhet og entreprenørskap, impulsen til å handle på eget initiativ for å gjøre resultatene best mulig.

Forskjellen mellom en lysende strategi og suksess ligger i evnen til å skape en tydelig visjon, til å være proaktiv med sine investeringer, til å være overlegen i utførelsen.

Ferrero-gruppen har opplevd en slik suksess på grunn av dens solide og dypt rotfestede kultur med å “lære gjennom handling”. Et avgjørende bærekraftelement i Ferreros modell er akkumuleringen av tekniske ferdigheter og kunnskap om produkter, markeder og forbruker over tid som styrer oss fra å ""skape verdi"" til å styrke ""verdien av det å skape"".

En fantastisk kollektiv enhet ansporet av en tillit til fremskritt og av evnen til å se for seg en morgendag som er bedre enn dagen i dag. Det er fordi verden alltid vil erobres av dem som trakter etter suksess og bekreftelse, og dem som uavbrutt er ute etter det aller beste.

ARBEIDE, SKAPE, DONERE – FERRERO-FONDET

Vi identifiserer oss med mottoet: "Arbeide, skape, donere", som ble utformet og presentert av Michele Ferrero helt i starten av hans forretningsvirksomhet. Vi foretrekker kort sagt å utrette noe fremfor å vise oss fram.

Den samme filosofien har inspirert, og inspirerer fortsatt:
  • Ferrero-fondet, som skal opprettholde gruppens forhold til dens pensjonister gjennom sosiale og kulturelle programmer, samt styrke båndene til lokalsamfunnene der vi har vår virksomhet;
  • "Progetto Imprenditoriale Michele Ferrero", basert på investeringer og bruk av overskuddsressurser for å bedre levevilkårene i utviklingsland, med spesielt fokus på barn;
  • hele Ferrero-gruppens konstante engasjement i samfunnsansvarsaktiviteter som en integrert del av hvordan vi er og driver, slik det har vært helt fra starten av.