Datavernpolitikk

I henhold til gjeldende forskrifter og art. 13 av Europaparlamentet og rådsforordning (EF) nr 2016/679 av 27 april 2016 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger ( 'forordningen'), informerer vi deg herved at personlige data for Personopplysningene du oppgir, er Ferrero Scandinavia AB (heretter Ferrero), basert i Malmö, Hjälmarekajen 3, 211 18 Malmö.

Personlig informasjon fra nettleseren

Informasjonssystemer og programvare som brukes til å drive vår hjemmeside samler inn personlig informasjon og overføring skjer automatisk når du bruker Internett kommunikasjonsprotokoller (for eksempel IP-adresser eller domenenavn til datamaskinene som brukes for å koble til området, URI uniform ressursidentifikasjons adressene til de forespurte ressursene, den tid det tar forespørselen, metoder som brukes for å sende forespørsel til serveren, svarfilens størrelse, statuskoden etc.- og andre parametere vedrørende brukerens operativsystem og informations¬miljö). Selv om slik informasjon ikke er ment å være forbundet med de enkelte data, kan det ikke på grunn av sin natur og gjennom behandling og forbindelse med ytterligere data som holdes av tredjeparter bety at brukerne blir identifisert.

Slike data brukes kun til statistiske formål og for bruken av nettstedet, men uten tilknytning til brukerens identitet, og for å sikre at nettstedet fungerer som det skal. Dataene vil bli slettet umiddelbart etter behandling. Disse dataene kan også brukes til å undersøke ansvar i tilfelle brudd på informasjon der har rettets mot nettstedet.

Data gitt frivillig av brukerne

Brukerne trenger ikke å gi sin personlige informasjon for å besøke nettstedet. I motsetning, kontakter mellom brukere og Ferrero, kundeservice eller annen frivillig og tilsiktet overføring av meldinger, brev eller e-post, som brukere sendt til Ferrero eller en annen enhet av Ferrero-gruppen oppført på området behandling av personopplysninger som dette fører til. Den påfølgende behandling refererer til adressen, inkludert e-postadresse eller telefonnummer, forutsatt og nødvendig å svare på henvendelser, og av annen personlig informasjon som du oppgir i meldingen, og er relevant for behandlingen av saken.

Slike data skal kun brukes for å imøtekomme brukernes forespørsler og vil kun bli utlevert til tredjepart i den grad det er nødvendig for dette formål. Nærmere bestemt kan informasjonen deles med oss i selskapet med respekt for forespørselen og eieren av nettstedet.

Det kreves ikke samtykke for bearbeiding av data for de ovennevnte formål, som er nødvendig behandling for gjennomføring av en kontrakt som brukeren er part eller for å gjennomføre de tiltak som kreves av brukeren før avtalen (art. 6.1 b) av par. 1,) og, når det er hensiktsmessig, for å overholde den juridiske forpliktelse (art. 6,1 c) eller etter interesse Ferrero (art. 6.1 f).

Brukerens personopplysninger vil bli håndtert av personer som har fått privilegier av Ferrero og bare gjennom slike prosedyrer som har de tekniske og elektroniske hjelpemidler passende å beskytte konfidensialiteten og sikkerheten for behandling av personopplysninger og består av innsamling, registrering, organisering, lagring, konsultasjon , forberedelse, modifikasjon, utvelgelse, utvinning, bearbeidelse, anvendelse, kombinasjon, blokkering, kommunikasjon, fordeling, sletting og ødeleggelse av data, herunder en kombinasjon av to eller flere av slike aktiviteter.

Data vil bli lagret for den tiden som kreves for den forespurte saken eller tjenesten, og vil bli slettet umiddelbart etterpå, med unntak av de situasjoner hvor loven opstiller en lagringsplikt, eller hvor de kontraktsmessige eller juridiske forpliktelser så krever. Din informasjon vil ikke bli offentliggjort til tredjepart dersom lovgivning ikke krever det.

Ferrero kan innenfor rammen av sin virksomhet og til de formål som er angitt ovenfor engasjere tredjepart til å utføre visse tjenester på vegne av og under instruksjonene såkalte databehandlere. Slike tredjeparter gir Ferrero behandling eller tilleggstjenester (for eksempel forbrukertjenester, IT-tjenester knyttet til nettstedets aktiviteter). Den fullstendige tredjepartslisten som er utpekt som en prosessor, er tilgjengelig fra følgende kontakt.

Personlige data kan overføres til andre land i EU der Ferrero eller noen av leverandørene er lokalisert. Personlige data skal ikke overføres utenfor EUs territorium.

Du kan når som helst utøve rettighetene du har i databeskyttelsesforordningen ved å kontakte vår databeskyttelsesavdeling som på Ferrero Scandinavia AB, på adressen Hjälmarekajen 3, 211 18 Malmö eller via privacy.sca@ferrero.com. Du har rett til å be om følgende:
• Motta bekreftelse på tilstedeværelsen av dine personlige opplysninger og tilgang til slik informasjon
• Oppdater, modifiser og / eller be om korreksjon av dine personlige opplysninger
• Sletting av personopplysninger samt glemme og rett til å begrense data hvis behandling er ulovlig eller å spesifisere begrensninger på behandling
• Motta behandlingen din basert på legitime grunner
• Be om en kopi av personopplysninger du oppgav, og be om at slike data overføres til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet)

Du har ret at at indgive klage til Datatilsynet.

Du kan kontakte databeskyttelsesansvarlig på følgende e-postadresse: privacy.sca@ferrero.com