KODEKS FOR FORRETNINGSFØRELSE

Kodekset for forretningsførelse i Ferrero-koncernen blev vedtaget i maj 2011 og blev offentliggjort for første gang i den anden CSR Rapport i juni 2011.

Med dette kodeks, har koncernen til hensigt at dele Ferrero principerne og de høje Ferrero standarder om firmaets produkter med sine leverandører, handelspartnere, handelsagenter, underleverandører, distributører, sælgere og personalet.Kodekset for forretningsførelse indføres for “business to business” relationer i overensstemmelse med Ferrero etiske kodeks og er baseret på 5 prioriteter:

1) Fortræffelig produktkvalitet og sikkerhed
2) Engagement i menneskerettigheder
3) Miljøbeskyttelse og bæredygtighed
4) Betingelser for arbejdsmiljø
5) Forretningsintegritet


Kodekset vil blive delt via ABCDE (A Business Code Dialogue Engagement – en forretningskodeksdialogaftale) planen, som vil blive lanceret før 2013, og via en ekstern forsikring, der laves af uafhængige organisationer.

Download den samlede tekst til Kodekset for forretningsførelse >