Ny EU-lovgivning om matmerkingsinformasjon til forbrukere.

Den nye EU-forskriften 1169/2011 om matinformasjon til forbrukerne endrer den eksisterende lovgivning om merking av mat innen EU. Disse generelle forskrifter tres i kraft 13. desember 2014.
Som en følge av dette vil Ferrero starte med å oppgi innen EU i august 2014 hvilken type vegetabilsk olje og fett som brukes på pruduktetiketten.

Ferreros bruker vegetabilsk olje og fett i mange av sine produkter. En av disse er palmeolje, en av de viktigste vegetabilske oljer i verden som utvinnes ved å varme opp og presse fruktmassen. Palmeolje kan tilpasses kravene til forskjellige oppskrifter uten å bruke hydrogeneringsprosess. Palmeolje bidrar også til balansen mellom de andre ingrediensene og forbedrer smaken siden den er luktfri og smakløs etter raffineringsprosessen og bidrar til å oppretholde produktets smak gjennom hele holdbarhetstiden på grunn av høyere stabilitet mot oksydasjon sammenliknet med andre vegetabilske oljer.

Ferrerogruppen bruker for tiden palmefruktolje fra Malaysia, Papua New Guinea og Brasil
Ettersom Ferrero legger stor vekt på sporbarheten av dette råstoffet, er gruppen et aktivt medlem av Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO www.rspo.org ) siden 2005. RSPO er en paraplyorganisasjon som ble etablert i 2004 for utvinning og bruk av bærekraftig palmeolje. Vi er på god vei til å nå målet om 100 % sporbar atskilt RSPO-sertifisert palmeolje innen utgangen av 2014 – nesten ett år tidligere enn planlagt. Adskilt betyr at palmepljen er fullstendig sporbar fra de opprinnelige plantasjene til produksjonslinjen.

Ferreros ansvar ender ikke ved oppnådd sertifisering – denne er kun første trinn på veien for å innfri forventningene som arbeidsgiverne og kundene har til oss. Gjennom Ferrero Palm Oil Charter forplikter vi oss til å spore palmeoljen tilbake til kjente kilder som ikke bidrar til avskoging, utrydding av arter, høye utslipp av klimagasser eller brudd på menneskerettighetene.
Ferrero har i samarbeid med TFT (tidligere kalt The Forest Trust www.tft.forest.org) amarbeid med utviklet en metode for å evaluere hvor godt erklæringen implementeres av levererandørene og bidrar til at bøndene tar ansvar utover RSFO-kravene.


For ytterligere informasjon kan du kontakte de lokale forbrukertjenestene som står til din disposisjon for eventuelle spørsmål.Les mer:
FAQs Palmeolje
FAQs Palmeolje i våre produkter
Besøk Kinder.com
Besøk Nutella.com
Besøk Ferrero CSR