NØKKELTALL

Gruppens vekst i 2020/2021

EN GLOBAL VIRKELIGHET

Ferrero International S.A., morselskapet til Ferrero-gruppen, godkjente konsernets årsregnskap for året avsluttet 31. august 2021. Ferrero-gruppen, der Giovanni Ferrero er styreleder og Lapo Civiletti er adm. dir., avsluttet regnskapsåret med en samlet omsetning på 12,7 milliarder euro, en økning på +3,4 % sammenliknet med foregående års omsetning på 12,3 milliarder euro.

Med denne godkjennelsen konsoliderte Ferrero International S.A. 107 selskaper og 32 produksjonsanlegg på verdensbasis, med salg direkte og via distributører i flere enn 170 land.

Til tross for usikkerheten forårsaket av Covid-19 har Ferrero Group med hell tilpasset seg utfordringene pandemien medførte. Ved å prioritere forbrukere og ansattes helse og sikkerhet har Ferrero Group kunnet vise smidighet og styrke til å sikre driftskontinuitet og levere produkter til sine forbrukere.

Organisk vekst (uten å medregne effekten av virksomhetskombinasjoner foregående år) økte med 1,5 % med gjeldende valutakurser.

GODE PRODUKTER, GODE RESULTATER

Ferrero-gruppen oppnådde netto salgsvekst for ferdige produkter. Hovedpunkter i dette omfatter:

• Vekst i USA og andre vestlige markeder inkludert Tyskland, Frankrike og Italia;
• Vekst for ikoniske varemerker som Nutella®, Kinder Bueno® og kjøleprodukter;
• Lansering av nye produkter inkludert Nutella Biscuits® i Italia;
• Fullstendig integrering i konsernregnskapet av produkter som Keebler®, etter at det ble kjøpt fra Kellogg Company i slutten av regnskapsåret 2018/2019.

Gruppens gjennomsnittlige antall ansatte i 2020/2021 var 34 374, en økning fra 34 121 ansatte i 2019/2020. Antallet ansatte per 31. august 2021 var 38 767, sammenliknet med 37 122 per 31. august 2020.

FORBEDRING OG VEKST

For nok et år på rad fortsatte gruppen å investere med å forbedre og utvide sine fabrikker, anlegg og utstyr i tråd med dens entreprenørskaps- og samfunnsforpliktelser som ledd i konsernstrategien. Viktige bedriftsstrategier førte til pågående forbedringer i produktporteføljens kvalitet og konkurranseevne, samtidig som det ble lagt stor vekt på produktholdbarhet, matvaresikkerhet og miljøet, som gruppen er svært opptatt av.

30. mars 2018 kunngjorde Ferrero-gruppen oppkjøpet av Nestlé USAs sjokoladeproduktvirksomhet. Noen ikoniske amerikanske varemerker, som Butterfinger®, BabyRuth®, 100Grand®, Raisinets® og eneretten til varemerket Crunch® til markedet i USA ble en del av Ferreros varemerkeportefølje. Oppkjøpet omfattet også to produksjonsanlegg i Illinois.

Gruppen videreførte sin teknologiutviklingsstrategi ved å utvide sin produksjonsstrategi, med samlede kapitalinvesteringer på 673 millioner euro. Av de samlede kapitalinvesteringene gikk den mest betydelige delen til eiendom, anlegg og utstyr (596 millioner euro), hovedsaklig i Italia, Tyskland, Canada, Polen og Belgia. Gruppen fortsetter også å investere betydelig kapital i Luxembourg til oppføring av det nye hovedkvarteret.