Miljøet

Ferrero har som mål å bruke miljøvennlige metoder i all sin virksomhet over hele verden.

Derfor har vi følgende strategier:
- Vi organiserer prosjekter og programmer som respekterer miljøet innenfor alle våre virksomhetsområder.

- Vi bruker energi, materialer og naturressurser på en effektiv måte i våre fabrikker for å minske avfallsmengden og miljøpåvirkningen. Der det er mulig bruker vi også fornybare energikilder.

- Vi er klar over at bevaringen av vannets kvantitet og kvalitet ikke bare er et miljøproblem, men også en utfordring som hele jordbrukssystemet og hele det økonomiske og sosiale systemet står overfor. Derfor jobber vi aktivt for en ansvarsfull vannfordeling.

- Vi setter miljømål og måler de fremskrittene vi har gjort.

- Vi utdanner våre partnere slik at prinsippene som er listet opp over blir fulgt overalt og av alle enheter i vår organisasjon.

- For å sikre at alt dette garanteres systematisk, har selskapet innført et miljøledelsessystem i henhold til ISO 14001:2004.

Takket være dette systemet arbeider alle konsernets avdelinger i henhold til et globalt synspunkt som forener selskapets virksomhet og veksten av lokale miljøspørsmål