FORRETNINGSMESSIGE RETNINGSLINJER

De forretningsmessige retningslinjene til Ferrero Group ble lansert i mai 2011 og ble publisert første gang i den andre CSR-rapporten i juni 2011.

Med disse retningslinjene ønsker gruppen å dele, med leverandører, handelspartnere, kommersielle agenter, underleverandører, distributører, forhandlere og deres ansatte, Ferreros prinsipper i tillegg til de høye Ferrero-standardene hva gjelder den høye kvaliteten til produktene deres.

De forretningsmessige retningslinjene gjelder “business to business”-forhold, i samsvar med Ferreros etiske retningslinjer og er basert på 5 prioriteter:

1) Høy standard på produktkvalitet og -sikkerhet
2) Overholdelse av menneskerettigheter
3) Miljøvern og bærekraft
4) Arbeidsmiljø
5) Forretningsintegritet


Retningslinjene vil deles gjennom ABCDE (A Business Code Dialogue Engagement/Engasjement for dialog angående forretningsmessige retningslinjer)-planen, som vil lanseres før 2013, i tillegg til ekstern forsikring fra uavhengige instanser.

Last ned hele teksten med forretningsmessige retningslinjer >