Friskhet

Vi har alltid tilbudt våre kunder friske produkter av høy kvalitet med strenge krav til hygiene og næringsmiddelsikkerhet. Derfor fortsetter vi å forbedre selskapets internasjonale og standardiserte administrasjon, der hensikten er å nå et overgripende mål: fornøyde kunder.

Kvaliteten på våre produkter garanteres dessuten av spesifikke aktiviteter, for eksempel tilbaketrekking eller inndragelse av en del sjokoladebaserte produkter i enkelte geografiske områder om sommeren for å unngå at de blir forringet, og kontinuerlig inspeksjon av salgsstedene for å sikre at produktene er ferske.