Forskning

Forskning

En av våre styrker er selskapets kontinuerlige forskningsarbeid, som er rettet mot å skape produkter som er enda mer innovative og unike. Ansvaret for dette krevende og utfordrende arbeidet ligger på et eget selskap innenfor konsernet – Soremartec (Société de recherche de marketing et technique) – der Ferrero-konsernets avdeling for forskning og utvikling ligger.

Soremartecs oppgave er å studere, konstruere og skape nye produkter som til punkt og prikke følger vår filosofi: helt nyskapende produkter som kan bygge nye markedsnisjer, som bygger på eksklusive ingredienser og som fremstilles gjennom komplekse, tekniske produksjonsprosesser.

En av våre strategiske aktiviteter er å utnevne en gruppe av tekniske spesialister som undersøker produktenes smak og utseende. Gruppen holder også et øye med næringsmiddelindustrien for å oppdage og undersøke nye og annerledes systemer, som ofte er lånt fra andre tilvirkningsbransjer, som kan være anvendelige i bearbeidingen av råvarer for "spesialprodukter" og for utviklingen av produksjonssystem som kan garantere høyere kvalitet og effektivitet til en lavere kostnad.

Teknikk

Teknikk

Den eneste muligheten et selskap har til å hver dag levere millioner av konfektprodukter til markeder over hele verden, er å fokusere på kontinuerlig utvikling som også innebefatter produksjons- og emballeringsprosessene. Hvert år investerer vi i organisatoriske og tekniske forbedringer av produksjonslinjene. Mange patenter har blitt godkjent, noe som beskytter vår kreativitet og fantasi innen industriell produksjonsteknikk.

Den stadige fokuseringen på kvalitet, sammen med behovet for å skape helt unike konfektprodukter, har ofte krevd utvikling av spesiell teknikk og utstyr. Dette er tilfellet for Ferrero Rocher, en sfærisk kjeks. Denne spesielle egenskapen og den uvanlige formen, som også har blitt brukt på andre Ferrero-produkter, krevde studier og konstruksjon av unikt maskinelt utstyr, som var ukjent på markedet. Vi ligger også langt fremme når det gjelder emballering, og undersøker og utvikler emballasjetyper som kan forbedre produktenes konservering og forlenge holdbarhetstiden (og dermed også "best før"-datoen). Emballasjen testes nøye for å kontrollere de fysiske, kjemiske og mikrobiologiske egenskapene. Det vanlige er at nye tekniske løsninger utvikles for å garantere at emballasjen kan beskytte produktene mot ekstreme temperaturer i vanskelige klimaer. Dessuten utvikles det aktiv emballasje (som kan beskytte og bevare næringsmidler gjennom for eksempel å suge opp syre), manipuleringssikker emballasje (som beskytter produkter mot eventuell manipulering) og emballasje med kraftige syrebarrierer (laget av ugjennomtrengelig film som er spesielt ugjennomtrengelig for syre) som begrenser oksideringen.

Til og med enkle elementer, som å knyte et bånd eller dekorere et produkt, kan medføre problemer når det må utføres på et stort antall ferdige produkter. I praksis er det ikke mulig å gjøre dette manuelt uten at det medfører en risiko for produktkvaliteten. Derfor har vi vært nødt til å innføre et høyt automatiseringsnivå i produksjonslinjene, slik at vi kan forbedre produktenes presentasjon med standardiserte dekoreringer samtidig som antallet produksjonstrinn holdes på et minimum. System og maskiner har blitt utviklet for å fungere for mange ulike produkter på en gang, samtidig som den individuelle omsorgen og oppmerksomheten som er kjennetegnet til håndverksprodukter bevares.