Ferrero topper WWFs scorecard for palmeolje i 2016

21.09.2016

21. september ble WWF Internationals scorecard for palmeolje 2016 publisert. Der havnet Ferrero-konsernet på topp blant 137 globale selskaper, som alle ble vurdert ut ifra bærekrafttiltak når det gjaldt palmeolje i 2015.

De siste månedene har WWF analysert selskaper i Europa, Nord-Amerika, Australia og Japan spesifikt for å få en oversikt over selskapenes fremdrift når det gjelder sertifisering av palmeolje og tiltak for å sikre ansvarlig bruk av palmeolje.

I denne undersøkelsen fikk Ferrero 9 av 9 mulige poeng og betegnes som en «foregangsbedrift» mot det ultimate bærekraftmålet til bransjen – nemlig at bærekraftig palmeolje blir standarden for alle selskaper.

Det gode resultatet skyldes at vi i januar 2015 nådde vårt sertifiseringsmål om at sluttproduktet fysisk skal inneholde 100 % segregert RSPO-sertifisert palmeolje. Dessuten gjennomførte vi også andre bærekrafttiltak.

I tråd med forbrukernes og de ansattes verdier og forventninger lanserte vi i 2013 Ferreros palmeoljecharter, som inneholder de viktigste enkeltproblemene som må løses for å sikre en bærekraftig verdikjede for palmeolje.

Siden den gang har Ferreros samarbeid med TFT gjort det mulig for oss å gjennomføre våre forpliktelser, blant annet å besøke plantasjene vi får forsyninger fra.

Et viktig element er at vi hele tiden har hatt en løpende dialog med og engasjement fra leverandørene. Ferrero ønsker å engasjere og hjelpe leverandørene med å utvikle, implementere og følge opp en praktisk og langsiktig handlingsplan for å oppfylle charterkravene på egne og tredjeparts eiendommer. Neste steg omfatter verifisering av at tredjepart implementerer charterkravene.

Dessuten var Ferreros medlemskap i POIG fra november 2015 nok et steg i gjennomføringen av våre bærekraftforpliktelser og -tiltak på en troverdig og innovativ plattform. I Ferrero deler vi POIGs visjon om å «bryte koblingen mellom palmeolje og avskoging og brudd på menneskerettigheter, landrettigheter og arbeiderrettigheter» (www.poig.org), og i tråd med denne visjonen støtter vi HCS-tilnærmingen «Fri og rettferdig palmeoljeproduksjon: Prinsipper og implementeringsveiledning». Disse verktøysettene ble godkjent i henholdsvis april 2015 og april 2016 og gir praktisk veiledning for våre leverandører når det gjelder charterkravene «ingen avskoging – ingen utnyttelse».

Sist, men ikke minst, er resultatet vi oppnådde på WWFs scorecard relevant for oss fordi det understreker hvor viktig vår vei mot ansvarlig palmeolje har vært, og gjør oss enda mer bestemte på å lykkes og fokusere mer på dette området.

Vi på Ferrero feirer 70-årsjubileum. Det er vel unødvendig å si at dette resultatet er forankret i Ferreros sterke tradisjoner og verdier når det gjelder å være en ansvarlig aktør på det globale markedet.

Hva er Ferreros milepæler på veien mot ansvarlig palmeolje?

2005 – januar – Ferrero blir medlem av RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).
2013 – november – Ferrero lanserer palmeoljecharteret og blir medlem av The Forest Trust.
2014 – mai – Ferrero publiserer sin første rapport om fremdriften til charterets implementering.
2014 – november – Ferrero blir Palm Oil Innovation Groups (POIG) støttespiller.
2014 – november – Ferrero vedgår at det gjenstår noen problemer på plantasjer selskapet får forsyninger fra, og blir enig om en handlingsplan med sine leverandører.
2015 – januar – alle Ferrero-produkter på verdensbasis er RSPO-sertifiserte i henhold til den segregerte verdikjeden – noe som betyr at de fysisk inneholder bærekraftig palmeolje fra en sertifisert verdikjede.
2015 – april – Ferrero slutter seg til High Carbon Stock (HCS)-tilnærmingen, en verktøykasse for å identifisere tropiske skoger som skal vernes og mark som ligger brakk for potensiell plantasjeutvikling.
2015 – oktober – Ferrero har identifisert møllene og tilhørende opprinnelsesplantasjer for 99,5 % av palmeoljeproduktene selskapet kjøper.
2015 – november – Ferrero blir medlem av Palm Oil Innovation Group (POIG).
2016 – mars – Ferrero slutter seg til «Fri og rettferdig palmeoljeproduksjon: Prinsipper og implementeringsveiledning».