ETISKE RETNINGSLINJER

Med disse etiske retningslinjene er målet vårt å redusere usikkerheten med hensyn til adferd, men også å gi alle som jobber i firmaet vårt en forståelse av våre underliggende verdier.

De etiske retningslinjene gir en mulighet til å ikke bare formalisere veletablert kunnskap men også å opprette veiledning, et "kompass" som styrer kompleksiteten i vår fremtidig adferd, både internt og eksternt.

Klikk her for å laste ned dokumentet (PDF-versjon)>