OPPMUNTRER TIL FYSISK AKTIVITE

OPPMUNTRER TIL FYSISK AKTIVITET

Ferrero og sport. To ord som har vært nært forbundet i årevis.
Fordi sport betyr bevegelse, positive verdier og livsnytelse.
Det er også grunnen til at Ferrero sponser diverse sportsaktiviteter i flere av landene der de driver. For Ferrero og Kinder er forbindelse av deres navn med sport en måte å sette fokus på hvor viktig sport og et sunt og aktivt liv er, spesielt for de unge. Ferrero støtter også yngre ved å organisere turneringer og arrangementer, tilby utstyr og ved å støtte idrettslag.

Listen over arrangementer kunne fortsatt og fortsatt, fordi sponsing av sport er noe selskapene i Ferrero Group hele tiden gjør. Dette fordi Ferrero “gir næring til barn som om de var verdensmestre”.

Les rapporten CSR 2008-2009 >
Les rapporten CSR 2009-2010 >
Les rapporten CSR 2011 >
Les rapporten CSR 2012 >

Kinder+ sport

Kinder+ sport

PROJEKTET

Kinder+Sport er et globalt sosialt ansvarlig program fra Ferrero Group, drevet for å fremme en aktiv livsstil blant den yngste generasjonen. I samarbeid med spesialiserte og anerkjente partnere, inkludert nasjonale og internasjonale idrettsforbund, er Kinder+Sports mål å gjøre det enklere for barn å få tilgang til sportsaktiviteter, og inspirere barn og familier til å ha en aktiv livsstil. Kinder+Sport ble født i Italia og har vokst i flere år, og utviklet seg til en global bevegelse: I dag er de aktive i 27 land, og søker å engasjere flest mulig barn. Fra 2012, har Kinder+Sport-arrangementer og -programmer blitt laget i henhold til globale og transparente retningslinjer, som har blitt laget for å være mer effektive og ansvarlige, og for å gi konkret verdi til samfunnet. Kinder+Sport er basert på troen på at aktive barn oftere vokser opp til å bli aktive voksne, og promoterer dynamisk lek og sport til barn og deres familier, og stimulerer dem til å delta i fysisk aktivitet som en vanlig del av deres dagligliv.

NØKKELPRINSIPPER

Prosjektet har bases i bevisstheten om at fysisk aktivitet og bevegelse er nøkkelprinsipper i et barns utdanning, siden det bidrar til harmonisk utvikling av kroppen og til forberedelse for et liv som individer og morgendagens borgere. Derfor oppfordrer Kinder+Sport til en tidlig og positiv tilnærming til fysisk opplæring, og motiverer den yngre generasjonen til en aktiv livsstil og lar dem oppdage gleden i å få rørt seg. Alle prosjektene gjøres derfor på en unik måte:
 • med et stort antall barn;
 • barna opplever gode sportslige verdier som vennskap solidaritet, integrering, selvtillit og troen på andre: Viktige verdier for å vokse og bli ansvarlige voksne;
 • de involverer familier, slik at fysisk aktivitet blir en delt og regelmessig vane;
 • som gjør aktivitet konstruktiv og morsom.

HVA GJØR VI

Kinder+Sport er stolte over å kunne støtte familier og lokalsamfunn gjennom effektive handlinger:
 • hjelp til gymnastikkprogrammer;
 • levering av teknisk utstyr til skoler;
 • promotering av mesterskap for unge;
 • arrangering av internasjonale studentmesterskap;
 • sponsing av sportsarrangementer;
 • organisering av leirer med allsidige aktiviteter for å introdusere sport til barn;
 • samarbeid med idrettspersonligheter og mestre som "ambassadører" for aktiv livsstil;
 • støtte av forskningsprosjekter rettet mot å lære mer om aktiv livsstil;
Kinder+Sport forbedrer og utvider hele tiden sine programmer, også drevet av resultatene som er oppnådd foreløpig:
 • aktive i 27 land;
 • kontakt med 15 millioner barn over hele verden;
 • aktivisering av mer enn 2 250 000 barn;
 • partnerskap med 40 nasjonale og internasjonale idrettsforbund;
 • utøvelse av 18 forskjellige idrettsgrener.
Kinder+Sport tror på handling i stedet for ord, og målet er å bli ledende i å sette barn i bevegelse i hele verden.

Finn ut mer på >