NØKKELTALL

Gruppens vekst i 2016/2017

EN GLOBAL VIRKELIGHET

Ferrero-gruppen har godkjent konsernregnskapet for året som ble avsluttet 31. august 2017 med en omsetning på 10,5 milliarder euro

Ferrero International S.A., morselskapet til Ferrero-gruppen, godkjente konsernregnskapet for gruppen for året som ble avsluttet 31. august 2017. På det tidspunktet besto gruppen av 91 selskaper på verdensbasis, med 23 produksjonsanlegg i drift. Gruppens produkter markedsføres direkte eller via autoriserte forhandlere i mer enn 170 land.
På tross av den globale usikkerheten og utfordringene og trendene i bransjen, kunne gruppen konsolidere og bekrefte sine prestasjoner i 2016/2017. Ferrero-gruppen fortsatte å styrke investeringene i sine ikoniske produkter og opprette et høyt driftsinntektsnivå, i tillegg til å styrke interne forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Gruppen, med Giovanni Ferrero som styreleder og Lapo Civiletti som administrerende direktør, avsluttet regnskapsåret med en samlet omsetning på 10.5 milliarder euro, med en økning på +1,5 % sammenliknet med foregående år, som rapporterte en samlet omsetning på 10.5 milliarder euro.
Omsetningen av ferdige produkter økte med 2,2 % (2,5 % med konstante priser) drevet av europeiske markeder som Tyskland, Polen, Storbritannia og de østeuropeiske landene, mens Italia og Frankrike forble uendret. I de amerikanske landene registrerte USA, Canada og Mexico større økning i nettoomsetning.

GODE PRODUKTER, GODE RESULTATER

Produktene som bidro mest til nettoomsetningen av ferdige produkter var hovedsakelig NUTELLA®, Ferrero Rocher, Kinder Surprise, Kinder Joy, Kinder Bueno og Tic Tac.

Gruppens gjennomsnittlige antall ansatte i 2016/2017 var 30 305, en økning fra 29 206 ansatte i 2015/2016. Antall ansatte per 31. august 2017 var 34 543, sammenliknet med 32 990 per 31. august 2016.

FORBEDRING OG VEKST

Gruppen fortsatte også i dette året å investere i forbedring og utvidelse av sine fabrikker, anlegg og utstyr i tråd med sine entreprenørskaps- og samfunnsforpliktelser og i konstant gjennomføring av sine bedriftsstrategier. Viktige bedriftsstrategier førte til løpende forbedringer i produktporteføljens kvalitet og konkurranseevne, samtidig som det ble lagt vekt på produktholdbarhet, matvaresikkerhet og miljøet, som Ferrero-gruppen er svært opptatt av.

I løpet av budsjettåret 2016/207 har gruppen også oppkjøpet av sjokolademerkene Fannie May Confections Brands, Inc. og Harry London fra 1-800-FLOWERS.com, Inc. Sammenslåingen av Ferrero og Fannie May representerer et viktig strategisk og kulturelt trekk, basert på langvarig familiehistorie og varemerker av høy kvalitet.

Gruppen opprettholdt sin strategi for teknologisk utvikling ved å utvide sin produksjonskapasitet, med totale kapitalinvesteringer på 744 millioner euro (sammenliknet med 631 millioner euro året før). Av de samlede kapitalinvesteringene gikk den mest betydelige delen til eiendom, anlegg og utstyr (660 millioner euro sammenliknet med 552 millioner foregående år) hovedsaklig i Italia, Tyskland, Polen, Canada og Luxembourg.