NØKKELTALL

Gruppens vekst i 2017/2018

EN GLOBAL VIRKELIGHET

Ferrero-gruppen har godkjent konsernets årsregnskap for året avsluttet 31. august 2018 med en omsetning på 10,7 milliarder euro

Ferrero International S.A., morselskapet til Ferrero-gruppen, godkjente konsernets årsregnskap for året avsluttet 31. august 2018. På den datoen besto Ferrero International S.A. av 94 selskaper på verdensbasis, med 25 operative produksjonsanlegg. Gruppens produkter markedsføres direkte eller via autoriserte forhandlere i mer enn 170 land.

På tross av den globale usikkerheten og utfordringene og trendene i bransjen, kunne gruppen konsolidere og bekrefte sine prestasjoner i 2017/2018. Ferrero-gruppen fortsatte å styrke investeringene i sine ikoniske varemerker og opprettholde et høyt driftsinntektsnivå samt å styrke interne FoU-aktiviteter.

Gruppen, der Giovanni Ferrero er styreleder og Lapo Civiletti er adm. dir., avsluttet regnskapsåret med en samlet omsetning på 10,7 milliarder euro, en økning på +2,1 % sammenliknet med foregående år, som meldte om en samlet omsetning på 10,5 milliarder euro.

Salget av ferdige produkter økte med 3,5 % (6,8 % med konstante kurser), først og fremst drevet av Tyskland, Frankrike, Italia, Polen, Storbritannia og USA.

GODE PRODUKTER, GODE RESULTATER

Produktene som sto for veksten i netto omsetning av ferdige produkter var Nutella, Ferrero Rocher, Kinder Joy, Kinder Bueno og Kinder Chocolate.

Gruppens gjennomsnittlige arbeidsstyrke i 2017/2018 var 31 748, en økning fra 30 305 ansatte i 2016/2017. Antallet ansatte per 31. august 2018 var 35 146, sammenliknet med 34 543 per 31. august 2017.


FORBEDRING OG VEKST

For nok et år på rad fortsatte gruppen å investere med å forbedre og utvide sine fabrikker, anlegg og utstyr i tråd med dens entreprenørskaps- og samfunnsforpliktelser som ledd i konsernstrategien. Viktige bedriftsstrategier førte til pågående forbedringer i produktporteføljens kvalitet og konkurranseevne, samtidig som det ble lagt stor vekt på produktholdbarhet, matvaresikkerhet og miljøet, som gruppen er svært opptatt av.

30. mars 2018 kunngjorde Ferrero-gruppen oppkjøpet av Nestlé USAs sjokoladeproduktvirksomhet. Noen ikoniske amerikanske varemerker, som Butterfinger®, BabyRuth®, 100Grand®, Raisinets® og eneretten til varemerket Crunch® til markedet i USA ble en del av Ferreros varemerkeportefølje. Oppkjøpet omfattet også to produksjonsanlegg i Illinois.

Gruppen videreførte sin teknologiutviklingsstrategi ved å utvide sin produksjonsstrategi, med samlede kapitalinvesteringer på 673 millioner euro. Av de samlede kapitalinvesteringene gikk den mest betydelige delen til eiendom, anlegg og utstyr (596 millioner euro), hovedsaklig i Italia, Tyskland, Canada, Polen og Belgia. Gruppen fortsetter også å investere betydelig kapital i Luxembourg til oppføring av det nye hovedkvarteret.