DELE VERDIER FOR Å SKAPE VERDIER

For Ferrero-gruppen har begrepet bedriftssamfunnsansvar har alltid stått for å ta vare på mennesker og nærmiljøet, dvs. ansatte og tidligere ansatte, forbrukere, familier og lokalsamfunnet der den har sin virksomhet. Disse prinsippene for samfunnsansvar styrte Ferreros første bevegelser i Alba og har forblitt uendret så langt.

Ferrero-gruppens tilnærming til bærekraft bygger på selskapets samfunnsansvarsstrategi: ""Dele verdier for å skape verdier"".

For Ferrero er det å skape delte verdier en praksis som påvirker alle ledd i forsyningskjeden: Det strekker seg fra å ta vare på menneskene som har skapt og fortsetter å skape gruppens historie, støtten fra lokalsamfunnene, fremme av aktiv livsstil blant unge og deres familier, helt fram til det sterke engasjementet i bærekraftig landbrukspraksis og sikring og beskyttelse av miljøet.

Konsernets samfunnsansvarsstrategi er for øyeblikket inndelt i to hovedområder: Mennesker og Planeten.

MENNESKER


Hos Ferrero er kundefokus mer enn bare en verdi, det er noe vi setter ut i praksis hver dag, basert på en ansvarsfølelse som strekker seg lenger enn kommersielle mål. Dette ansvaret realiseres gjennom Ferreros ernæringsstrategi, løpende innovasjon, produktenes kvalitet og ferskhet, matvaresikkerhet samt ansvarlig og transparent kommunikasjon. I tillegg viser Ferrero en konstant interesse for livet til deres nåværende og tidligere ansatte og mennesker som bor i nærområdet de har virksomhet. Dette engasjementet er også synlig i aktivitetene til Ferrero-fondet og Michele Ferrero Entreprenørprosjekt med aktiviteter i Afrika og Asia. Gruppen viderefører også sitt engasjement for å fremme en aktiv livsstil ved å henvende seg til unge mennesker og familier gjennom det globale Kinder+Sport "Joy of moving"-programmet.

PLANETEN


Ferrero-gruppen prioriterer å overvåke og forbedre effekten av gruppens aktiviteter gjennom hele forsyningskjeden, og dette gjøres ved å sikre at de viktigste råvarene velges på en ansvarsfull måte. I tillegg har gruppen forpliktet seg til en produksjon som respekterer miljøet ved å benytte de beste tilgjengelige teknologier for å sikre effektiv bruk av energi, materialer og naturressurser, og ved ansvarlig og rimelig bruk av vannressurser. Ferrero erkjenner dette ansvaret og har forpliktet seg til å begrense sin innvirkning på miljøet langs hele verdikjeden, fra råvarer til produksjonsanlegg og logistikk.