DEL VERDIER FOR Å SKApE VERDIER

Ferreros bærekraftstrategi støttes av vår sterke visjon for samfunnsansvar  "Del verdier for å skape verdier".

Dette betyr at vår måte å skape verdier ikke bare er basert på å utnytte sterke uendrede verdier, men det innebærer også ansvaret for å dele dem med alle interessenter: innenfor selskapet, mot forbrukere og familier, for de lokalsamfunnene vi har virksomhet i og andre organisasjoner som vi er knyttet til.

Rapporten om samfunnsansvar har som mål å illustrere strategien for samfunnsansvar og bærekraften av Ferrero konsernet og dets relaterte initiativer utviklet over hele verden.

FOR Å BLI KJENT MED ALT RELATERT INNHOLD I RAPOTRENE OM "THE CORPORATE
SOCIAL RESPOSIBILITY", GÅ TI www.ferrerocsr.com.